Etter forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det her satt opp priser etter markedføringsloven §10 prismerking. Disse prisene er først og fremst satt opp for å gi mulighet til å sammenligne våre priser med andre. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved en gravferd. Prisene viser minimums og maksimumspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16.

Byråets tjeneste/produkt Minimumspris Maksimumspris
Kiste 5.000 39.000
Svøp/teppe/pute 500 1.775
Henting avdøde 1.500 5000
Stell nedlegging i kiste 600 1.900
Planleggingssamtale 600 1.100
Klargjøring/utkjøring tom kiste 600 1.200
Transport fra dødssted – kirke 1.800 2.762
Transport kirke – krematorium 0 2.334
Dekorasjonsmateriell leie 600 950
Assistanse Gravferd 1.000 4.000
Programhefte oppsett 900 2.000
Sanghefte pr 10 stk 50 100
Kondolanseprotokoll 250 250
Dødsannonse 71mm 1.841 5.500
Byråets avgiftsplikte honorar 750 5.000
Byråets avgiftsfrie honorar 750 6.000
16.741 80.021

Gravferdsstønad blir behovsprøvd. Det kan gis opptil kr.23.990 til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23.990 kr til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport. Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport ut over en egenandel på 2.399 kr dekket til nærmeste gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Det skal også betales egenandel når avdøde er under 18 år.

Når må du søke? Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet.

Hvordan søker du? Hos oss kan dere få søknadsskjema og hjelp til utfylling og innsending.Vi er også behjelpelig med å innhente den nødvendige dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.