wdt_ID Nr. Norsk salmebok 2013
1 11 Jeg løfter opp til Gud min sang
2 48 Deilig er jorden
3 108 Vår Gud han er så fast en borg
4 119 Hjelp meg, Herre Krist, å strida
5 190 Som den gylne sol frembryter
6 194 Jesus lever graven brast
7 196 Påskemorgen slukker sorgen
8 197 Deg være ære, Herre over dødens makt
9 199 Å salige stund uten like
10 267 Den store, hvite flokk
Nr. Norsk salmebok 2013
wdt_ID Nr. Norsk salmebok 2013
1 203 De trodde Jesus var borte
2 206 Dine hender er fulle av blomster
3 240 Måne og sol
4 324 Ikke en spurv til jorden
5 488 Ingen er så trygg i fare
6 495 Alle har hast, ingen har tid
7 582 Milde Jesus, dine hender
8 626 Vær meg nær, o Gud
9 768 Nå lukker seg mitt øye
10 773 Kjære gud jeg har det godt
Nr. Norsk salmebok 2013
wdt_ID TITTEL FORFATTER
2 Jag har hört om en stad Russisk folketone
3 O store Gud Folketone
4 Fader vår kom oss i møte Nils Larsen
5 Gje meg handa di ven Irsk folketone
6 Blå salme Erik Bye
7 Det finaste eg veit Hellibillies
8 Det fine vi hadd sammen DDE
9 Eg ser Bjørn Eidsvåg
10 Gabriellas song Bäckman
11 Gabriels obo E.Morricone
TITTEL FORFATTER